ค้นหา :      
Th English Version En

 
 

การประยุกต์ใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์

การประยุกต์ใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์
 
 

การประยุกต์ใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด สามารถแบ่งการใช้งานได้สองแบบหลักๆ ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง ซึ่งมีตั้งแต่ระบบขนาดเล็กสำหรับบ้านเรือน จนถึงระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งในระดับพื้นดิน หรือบนหลังคา หรือใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารที่เรียกว่า Building Integrated PV (BIPV) ก็ได้

 


ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ (Stand Alone Solar Systems)

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งอยู่นอกระบบสายส่งของการไฟฟ้า โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงผ่านการควบคุมแรงดันให้เหมาะสม โดยเครื่องควบคุมการประจุไฟฟ้าและเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อนำกลับมาใช้ในยามค่ำคืน  ในกรณีที่ต้องการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  จะใช้เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับหรืออินเวอร์เตอร์ สร้างกระแสสลับจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับอีกครั้งหนึ่ง

ตัวอย่างของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย ระบบปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสื่อสาร เป็นต้น

 

 

 

 
 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง (Grid-connected Solar Systems)
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งของการไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกนำมาแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยอินเวอร์เตอร์ เพื่อจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า และหากระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ต้องการ พลังงานไฟฟ้าที่เหลือก็จะถูกขายคืนให้กับการไฟฟ้า

ตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง ได้แก่ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยที่มีระบบสายส่งของการไฟฟ้าผ่าน และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
 

    

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาล (Solar Submerse  Pump System)

   

   
 

 
 

 

 


 
   
<< ย้อนกลับ
วันที่ประกาศ :  29 สิงหาคม 2551  | จำนวนคนอ่าน : 25029 คน 
   
   
 
     
     
     
 
  บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด
  ที่อยู่บริษัท 39/1 หมู่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โรงงาน  โทร : +66 (0) 3857 7373 , +66 (0) 3857 7266-9 ต่อ 504   แฟกซ์ : +66 (0) 3857-7370 :: ฝ่ายขาย  โทร : +66 (0) 3857 7266-9 ต่อ 512, 504   แฟกซ์ : +66 (0) 3857-7400